Ansatte

Tone ny

Tone Fuglestad tok sin mastergrad i kiropraktikk ved Anglo-European College of Chiropractic, UK. Hun er primærkontakt for nerve, muskel- og skjelettplager. Tone har også en mastergrad i diagnostisk ultralyd, og kan bruke dette i sitt daglige kliniske arbeid.

Marte Magnus Johannessener er som kiropraktor primærkontakt for nerve-, muskel og skjelettplager. Hun har en mastergrad fra Anglo-European College of Chiropractic, UK og har de siste årene jobbet i Aalborg i Danmark. Utenom generell kiropraktisk behandling er hun spesielt interessert i behandling av gravide og barn, og har videre kurs i behandling innen pediatri, samt etterutdanning innen tørrnåler/dry needling og ekstremitetsbehandling.

Bastiaan ny

Bastiaan Henneman tok sin bachelorgrad i fysioterapi ved Saxion University of Applied Science i Nederland. Han har bred kunnskap om muskel- skjelettplager og har erfaring innenfor rehabilitering og idrettsskader. Han har tatt kurs i Orthopeadic Medicine International, samt idrettsmedisin. Bastiaan er også ansatt som fysioterapeut i fotballaget EIK i 2. Divisjon. Han har tidligere arbeidet som fysioterapeut for Stavanger Oilers U20 Elite lag.

Janne ny

Janne Synnøve Barkved er autorisert helsesekretær. Ferdig utdannet i 2008 og har jobbet her ved klinikken siden dette. Har tidligere jobbet innen barnehage- og barneverntjenesten

Judith ny

Judith Eriksen ble ferdig utdannet sykepleier fra Stavanger Røde Kors Sykepleierskole i 1973, og har jobbet med dr Netland siden 1998. Før dette har hun jobbet ved barneavdelingen på SUS, BHT Shell Raffineriet og på legekontor med dr Skandsen.

Annette ny

Annette Øverland er utdannet sykepleier, og tok sin utdannelse ved Sykepleierhøyskolen i Stavanger i 1998. Har jobbet i allmennmedisin siden dette, men har også jobbet noen år i psykiatrien. Annette utfører prikktesting her på klinikken i tillegg til at hun styrer vårt vaksinasjonskontor.

Dr John Inge Netland Studerte medisin i Bergen og er spesialist i allmennnmedisin, petroleumslege og autorisert idrettslege. Han har bl.a. jobbet som bedriftslege for departementene i Regjeringskvartalet og har drevet egen bedriftshelsetjeneste ved siden av allmennpraksis. Før overgang som sykehuslege ved SuS til arbeidet som fastlege fra 1998 har han vært hovedlege for kvinnelandslaget i fotball og klubblege for Viking FK.