Hjem

Velkommen til Deltaklinikken

gjengen

Deltaklinikken er en tverrfaglig klinikk med lege, kiropraktor og fysioterapeut i samarbeid om diagnostikk, opptrening og forebygging av smerter i muskel- og skjelettsystemet.

Deltaklinikken er lokalisert 5 min fra Sola Flyplass og 15 minutt fra henholdsvis Forus og Stavanger. Klinikken er tilknyttet Norsk Helsenett. Klinikken har elektronisk samhandling om pasientjournaler, henvisninger og epikriser med SUS, legespesialister, fastleger og alle MR- og Røntgeninstitutt

Adresse: Hammaren 23 – 4056 Tananger
Sentralbord:  51 64 67 80
Behandler telefon Fysio/Kiropraktor (07:00-19:00): 909 83 818
Epost:  post@deltaklinikken.no